Manuální lymfodrenáž

je terapeutická technika, kdy jemným tlakem ruky terapeut provádí speciální hmaty, jimiž dochází k uvolnění lymfy a jejímu dalšímu posunu z mezibuněčných prostor, přes mízní kapiláry, mízní cévy, uzliny a následně nasátí lymfy do krevního řečiště.  Hlavní mízovod vede v hloubce těla, před hrudní páteří a ústí do horní duté žíly v blízkosti srdce.

Technika Manuální lymfodrenáže (dále ML) je prováděna na sucho bez použití olejů a působí především na povrchové vrstvy kůže a podkoží. Tlak, který vyvíjí terapeut dlaněmi a prsty je velice jemný. Rytmus a rychlost prováděné ML je pomalá. Terapeut musí přesně znát anatomii a fyziologii lymfatického systému, musí dodržovat posloupnost manuální lymfodrenáže (jednotlivé sestavy jsou dány co do posloupnosti hmatů i do směru, kterým se provádějí, terapeut si je nesmí modifikovat). Manuální tahy jsou vždy vedeny ve směru k lymfatickým uzlinám. ML je prováděna od centra k periferii, aby vydrénovaná tekutina měla již uvolněnou cestu k odtoku.

Na začátku každé lymfodrenáže (manuální i přístrojové) musí terapii předcházet tzv.  otevření uzlin v oblasti krku, tím je reflexně ovlivněn odtok mízi do hrudního mízovodu a otevření spádových uzlin pro danou část těla, která bude dále ošetřována (např. spádové uzliny pro horní končetiny jsou v podpaží, pro dolní končetiny v tříslech).  Proto terapeut vždy nejprve provede bazální ošetření krku zepředu!

Před každou ML by měl klient vypít alespoň 0,5l vody, během terapie kdykoliv pít (často vzniká během lymfodrenáže pocit žízně) a po terapii je vhodné vypít 0,5 – 1l vody. Před lymfodrenáží je zakázáno pití alkoholických nápojů a není vhodné ani pití černé kávy, jejich požití bezprostředně po ML je také nevhodné.

Po správně provedené lymfodrenáži můžete pozorovat:
- dle toho na, které části těla byla ML prováděna, pocit „lehčích“ dolních či horních končetin, volnějšího břicha …
- snížení otoku a vyšší hybnost v postižené oblasti
- po prvních lymfodrenážích lze pozorovat při močení tmavší moč ( z důvodu odvodu katabolitů z tkání)

Po nesprávně  provedené  lymfodrenáži:
- může dojít k bolesti hlavy (mezi čelem, spánky, týlem = kruh kolem hlavy)
- velmi rychlé únavě, zvracení