Osobní profil

Vzdělání

1997 – 1999 UK FTVS, magisterské studium  Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených
1993 – 1997 UK FTVS, bakalářské studium Fyzioterapie
1992 – 1996 UK FTVS, bakalářské studium Speciální výchova zdravotně postižených
1986 – 1990 Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha 6

Praxe v oboru

Centrum ortopedie a fyzioterapie Prof. Čecha, Bobkova 736, Praha 9 – Černý Most
Rehabilitační oddělení MUDr. Marie Alligerové,  Na Dlouhém Lánu 11, Praha 6
Firma Boehringer Ingelheim spol. s.r.o., Olivová 4, Praha 1
Rehabilitační oddělení UK FTVS, José Martího 31, Praha 6
Souvislá odborná praxe Arthrocentrum, Krymská 74, Praze10 a VFN na Karlově nám. Praha 2.

Odborné kurzy a semináře

Kurzy certifikované MZ ČR

Diagnostika a terapie funkčních poruch
Metoda Roswithy Brunkov a její využití v prevenci a terapii poruch
Manuální lymfodrenáž
Senzomotorická stimulace a stabilizace postury

Ostatní kurzy

Fyzioterapie funkce I, II metodou Bc. Clary Lewitové
Základy reflexní terapie I, III.
Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Vývojová kineziologie v manuální medicíně
Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
Terapeutické využití kinesiotapu
Absolvované školení v oboru neinvazivní laserové terapie
Kurz Feldenkraisovy metody
Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch
Posturální stabilizace pletence ramenního
Souborná zkouška ze specializace zdravotní tělesná výchova  – Doc. PhDr. B. Hošková

Semináře a konference

Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu
Postura, stabilizace a dýchání – integrální systém
Noha – funkce, diagnostika a léčba
Klinické zkušenosti s léčbou vertebropatů

Osvědčení

K výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie vydaného MZ ČR.