Fyzioterapie

je obor zaměřený na diagnostiku, terapii a prevenci funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Kdo je to fyzioterapeut

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kdy mne navštívit, pro koho je moje péče vhodná:

Bolesti zad, hlavy, kloubů a svalů (funkční poruchy a svalové dysbalance)
Bolest páteře, onemocnění páteře  ( kořenové syndromy, degenerativní onemocnění a j.)
Rehabilitace dětí (při vadném držení těla, skoliosy, plochonoží a j.)
Při funkční ženské sterilitě
Rehabilitace po operacích či úrazech
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Rehabilitace u neurologických onemocnění
Bolesti po statické zátěži, např. práce u PC
Korekce pohybových stereotypů
Rehabilitace aktivních i vrcholových sportovců (kompenzace zátěže, kondiční trénink atd.)

K fyzioterapii standardně využívám následující techniky a metody:

Kineziologický rozbor
Mobilizační techniky (páteře a periferních kloubů) dle prof. Lewita
Techniky měkkých tkání (práce s kůží, svaly, fasciemi a vazy)
Terapie dle Brunkov
Aktivace hlubokého stabilizačního systému dle Doc. Koláře
Terapie dle Mojžíšové (terapie funkční ženské sterility)
Manuální lymfodrenáž (částečná i celková)
Senzomotorická stimulace a stabilizace postury (cvičení na labilních plochách a na velkém míči)
Kinesiotaping
Individuální cvičení a nácvik autoterapie
Trénink běžných denních činností = ADL (Activity of Daily Living)
Instruktáž ergonomie při práci a v prostředí

Pomocné techniky:

nahřátí obilnými obklady
míčkování
baňkování
horká role