Fyzioterapie

je obor zaměřený na diagnostiku, terapii a prevenci funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Kdo je to fyzioterapeut

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole či oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší zdravotnické škole. Od školního roku 2004/2005 lze odbornou způsobilost získat již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání a s povinností celoživotního vzdělávání v oboru fyzioterapie. Na základě dosažení min. praxe v oboru po ukončení studia a následného vzdělávání je MZ ČR vydáváno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.
Fyzioterapeut tedy není masér, za kterého je často mylně považován.
Od 29. 1. 2009 mám osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kdy mne navštívit, pro koho je moje péče vhodná:

Bolesti zad, hlavy, kloubů a svalů (funkční poruchy a svalové dysbalance)
Bolest páteře, onemocnění páteře  ( kořenové syndromy, degenerativní onemocnění a j.)
Rehabilitace dětí (při vadném držení těla, skoliosy, plochonoží a j.)
Při funkční ženské sterilitě
Rehabilitace po operacích či úrazech
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Rehabilitace u neurologických onemocnění
Bolesti po statické zátěži, např. práce u PC
Korekce pohybových stereotypů
Rehabilitace aktivních i vrcholových sportovců (kompenzace zátěže, kondiční trénink atd.)

K fyzioterapii standardně využívám následující techniky a metody:

Kineziologický rozbor
Mobilizační techniky (páteře a periferních kloubů) dle prof. Lewita
Techniky měkkých tkání (práce s kůží, svaly, fasciemi a vazy)
Terapie dle Brunkov
Aktivace hlubokého stabilizačního systému dle Doc. Koláře
Terapie dle Mojžíšové (terapie funkční ženské sterility)
Manuální lymfodrenáž (částečná i celková)
Senzomotorická stimulace a stabilizace postury (cvičení na labilních plochách a na velkém míči)
Kinesiotaping
Individuální cvičení a nácvik autoterapie
Trénink běžných denních činností = ADL (Activity of Daily Living)
Instruktáž ergonomie při práci a v prostředí

Pomocné techniky:

nahřátí obilnými obklady
míčkování
baňkování
horká role